Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto metodisko materiālu Datorprogrammu tiesiskas iegādes un izmantošanas noteikumi uzņēmējdarbībā, kurā tiek vērsta uzmanība uz jaunu un lietotu datorprogrammu iegādes būtiskākajiem jautājumiem un riskiem.