Valsts amatpersonas kārtējo gada deklarāciju par 2020. gadu ir pienākums iesniegt līdz 1. aprīlim ieskaitot. Deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu.