Skaistumkopšanas nozarē nodarbinātie līdz brīdim, kad tiks atcelts tiesību aktos noteiktais aizliegums sniegt pakalpojumus, var vērsties Valsts ieņēmumu dienestā (VID) un saņemt dīkstāves atbalstu Ministru kabineta noteikumos (MK) Nr. 709 “Noteikumi par atbalstu par dīkstāvi nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 izraisītās krīzes apstākļos” noteiktajā kārtībā. Atbalstam var pieteikties gan darba devējs, gan arī darbinieks pats, informē VID.

Pieteikumi tiek izskatīti iesniegšanas secībā. Neatkarīgi no tā, kurš iesniedzis iesniegumu, atbalsta apmērs cilvēkam nemainās. Gadījumos, ja darba devējam dīkstāves atbalsts tiek atteikts, jo tas neatbilst kritērijiem tā saņemšanai, tam var pieteikties pats darbinieks, uz kuru šie kritēriji neattiecas. Atbalstu var saņemt skaistumkopšanas nozarē strādājošie darbinieki, pašnodarbinātie (VID reģistrēti saimnieciskās darbības veicēji un individuālie komersanti) un patentmaksātāji, ja darba devējs, pašnodarbinātā persona vai patentmaksātājs ir paziņojis Veselības inspekcijai par saimnieciskas darbības uzsākšanu skaistumkopšanas jomā.

Būtiski, ka dīkstāves atbalstu var saņemt ne tikai skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēji, bet arī to atbalsta personāls, ja vien 2020. gada oktobrī vai novembrī, vai decembrī bija nodarbināts skaistumkopšanas nozares uzņēmumā vai arī darbojās kā pašnodarbinātā persona.

Atbalstu var saņemt cilvēki, kas sniedz šādus skaistumkopšanas pakalpojumus – friziera, manikīra, pedikīra, masāžas, kosmetoloģijas, solārija, tetovēšanas, skarifikācijas, mikropigmentācijas, pīrsinga, publiskās lietošanas pirts vai publiskās lietošanas peldbaseina, kā arī skaistumkopšanas uzņēmumos nodarbinātais atbalsta personāls.

Dīkstāves atbalsts nav mazāks par 500 eiro un lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi. To nosaka atkarībā no nodokļu maksāšanas režīma. Pie tam, skaistumkopšanas nozares darbinieks var saņemt gan atbalstu pie vairākiem darba devējiem, gan atbalstu kā pašnodarbinātā persona un patentmaksas maksātājs, tomēr jebkurā gadījumā summārais valsts atbalsts nevar būt lielāks par 1000 eiro par pilnu mēnesi.

Papildus dīkstāves atbalstam Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra piešķirs arī piemaksu 50 eiro apmērā par katru apgādībā esošu bērnu vecumā līdz 24 gadiem, par kuru cilvēkam tiek piemērots iedzīvotāju ienākuma nodokļa atvieglojums.

Kā pieteikties atbalstam

Pieteikumu iesniedz, aizpildot iesnieguma formu VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS). Pieteikumā jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, iesnieguma veids (darba ņēmējs, pašnodarbināta persona, patentmaksātājs), periods, par kuru tiek pieprasīts atbalsts par dīkstāvi, apliecinājums, ka MK noteikumos Nr. 709 norādītajos mēnešos sniedza skaistumkopšanas pakalpojumus un konts, kas atvērts kredītiestādē vai pie maksājumu pakalpojuma sniedzēja Latvijā.

Pēc lēmuma par atbalsta piešķiršanu, VID piecu darbdienu laikā to pārskaitīs uz iesniegumā norādīto kontu, kas atvērts Latvijā, un saņēmējam par to paziņos VID EDS. Par darbiniekam izmaksāto atbalstu par dīkstāvi VID paziņos arī darba devējam.

Dīkstāves atbalsts pieejams no 2021. gada 1. janvāra par turpmākajiem mēnešiem, kuros ir spēkā aizliegums sniegt skaistumkopšanas pakalpojumus. Dīkstāves atbalstam var pieteikties līdz atbalsta mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Tā, piemēram, par janvāri var pietiekties līdz 15. februārim.

Ierobežojumi darba devējam atbalstu saņemšanai

MK paredzējis arī vairākus nosacījumus, kad dīkstāves atbalstu saņemt nevarēs. Atbalstu atteiks darba devējam, ja:

  • darba devējs nav iesniedzis VID visas nodokļu deklarācijas un gada pārskatuspar pēdējiem 12 mēnešiem pirms ārkārtējās situācijas;
  • ja darba devējs ir izslēgtsvai pēdējo divu gadu laikā ir bijis izslēgts no VID pievienotās vērtības nodokļa maksātāju reģistra (izņemot gadījumu, ja tas izslēgts pēc savas iniciatīvas), vai tam ir vai ir bijusi apturēta saimnieciskā darbība;
  • ja darba devējam lēmuma pieņemšanas dienā ir aktuāls maksātnespējas process un citos gadījumos.