Valsts ieņēmumu dienests izdevis metodisko materiālu par elektroenerģijas nodokļa deklarācijas aizpildīšanas kārtību.