Sākot no marta, iedzīvotāji var sākt iesniegt gada ienākumu deklarācijas (GID) par 2020. gadu. GID var iesniegt trīs mēnešu laikā – līdz pat 1. jūnijam –, bet brīvprātīgi, lai atgūtu attaisnotos izdevumus, to var darīt trīs gadu laikā. Sakarā ar klientu klātienes apkalpošanas pārtraukšanu iedzīvotāji tiek aicināti GID iesniegt elektroniski Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā.