Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis informatīvo materiālu par grozījumiem starptautiskajos līgumos par nodokļu dubultās uzlikšanas un nodokļu nemaksāšanas novēršanu noteikto atvieglojumu piemērošanā.