Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta (VID) sagatavoto metodisko materiālu Iekšzemes darba ņēmējs pie darba devēja – ārvalstnieka – Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, kurā sniegti skaidrojumi fiziskajām personām attiecībā uz valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu (obligātās iemaksas) piemērošanu gadījumos, kad tās Latvijā nodarbina ārvalstu darba devējs.