Transportlīdzekļu tirgotājiem, sākot ar 2021. gada 1. jūliju, ir atjaunota iespēja saņemt dabas resursu nodokļa (DRN) maksas atbrīvojumu par transportlīdzekļa pirmreizējo reģistrāciju, ja tiek realizēts jauns, iepriekš Latvijā nereģistrēts transportlīdzeklis. Atbrīvojums no DRN maksas tiek piemērots tirgotājiem, kuri ir noslēguši līgumu ar SIA "Auto pārstrāde", informē Valsts vides dienests.