Valsts ieņēmumu dienests informē, ka, sākot ar 01.07.2018., atbilstoši likumam "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" vairākām nodokļu maksātāju kategorijām iespējams saņemt nodokļu atvieglojumus par nestrādājoša laulātā uzturēšanu.

Papildu atvieglojumus var saņemt par tāda nestrādājoša laulātā uzturēšanu, kura apgādībā ir:

  • bērns vecumā līdz 3 gadiem.

Piemērs

Arņa Kalniņa algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts atvieglojuma piemērošanai par Arņa dēlu Pēteri Kalniņu, kurš ir dzimis 01.06.2017. Arņa Kalniņa laulātā Anna Kalniņa nestrādā un nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus. Arņa ienākumiem var piemērot nodokļa atvieglojumu 200EUR mēnesī par Annu līdz 01.06.2020. un 200 EUR par Pēteri līdz Pētera pilngadībai.

  • 3 vai vairāk bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, no kuriem vismaz 1 ir jaunāks par 7 gadiem, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu;

Piemērs

Agris Kalniņš un viņa laulātā ir 3 bērnu vecāki. 2 bērni ir nepilngadīgi, no tiem 1 ir 6 gadus vecs, un 1 – 20 gadus vecs bērns, kurš mācās tehnikumā. Šajā laikā Agra Kalniņa laulātā nestrādā un nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus. Agra Kalniņa algas nodokļa grāmatiņa ir iesniegta darba devējam, un tajā ir ieraksts atvieglojumu piemērošanai par nepilngadīgajiem bērniem un bērnu, kurš turpina izglītības iegūšanu. Arnim Kalniņam var piemērot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto līdz brīdim, kad jaunākais bērns sasniedz 7 gadu vecumu.

  • pieci bērni līdz 18 gadu vecumam vai līdz 24 gadu vecumam, kamēr bērns turpina izglītības iegūšanu.

Piemērs

Jura Liepiņa un viņa laulātās Ainas Liepiņas ģimenē ir 5 bērni, no tiem 4 ir nepilngadīgi, bet vecāki par 7 gadiem, un 1 pilngadīgs bērns, kurš mācās augstskolā. Juris Liepiņš un viņa laulātā Aina Liepiņa ir 4 bērnu vecāki, bet Juris Liepiņš nav vecākā bērna tēvs, Aina Liepiņa ir vecākā bērna – dēla Alda – māte.

Šajā laikā Jura Liepiņa laulātā Aina Liepiņa nestrādā un nesaņem ar nodokli apliekamus ienākumus. Jura Liepiņa algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts atvieglojumu piemērošanai par nepilngadīgajiem bērniem, bet Ainas Liepiņas algas nodokļa grāmatiņā ir ieraksts par atvieglojuma piemērošanu par vecāko dēlu Aldi, kurš turpina izglītības iegūšanu. Jurim Liepiņam var piemērot nodokļa atvieglojumu par nestrādājošu laulāto, kamēr vecākais bērns – Ainas Liepiņas dēls Aldis – turpina izglītības iegūšanu, bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Atvieglojums par nestrādājošu laulāto ir piemērojams, sākot ar01.07. 2018. un turpmāk ar datumu, kad personai ir radušās uz to tiesības un ir veiktas izmaiņas elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā.

Ja atvieglojumi par nestrādājošu laulāto darbavietā gada laikā nav piemēroti pilnā apmērā, personai ir tiesības iesniegt gada ienākumu deklarāciju un veikt nodokļa pārrēķinu rezumējošā kārtībā, piemērojot nodokļa atvieglojumus pilnā apmērā.

Aktualizēt izmaiņas par apgādībā esošām personām elektroniskajā algas nodokļa grāmatiņā sadaļā “Apgādājamie” var šādi:

bilde_1.jpg

bilde_2.jpg