VID izdevis informatīvo materiālu "Darba devēja ziņojuma aizpildīšana" par pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas no 2021. gada 1. janvāra visiem darba devējiem nosaka jaunu darba devēja ziņojuma iesniegšanas termiņu – līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam, kā arī maina iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarēšanas principu.