VID izdevis informatīvo materiālu "Darba devēja ziņojuma aizpildīšana" par pieņemtajiem grozījumiem likumā "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", kas no 2021. gada 1. janvāra visiem darba devējiem nosaka jaunu darba devēja ziņojuma iesniegšanas termiņu – līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 17. datumam, kā arī maina iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) deklarēšanas principu.

Mainās IIN deklarēšanas princips – turpmāk darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi deklarēs iedzīvotāju ienākuma nodokli, kas jāiemaksā vienotajā nodokļu kontā darba devēja ziņojuma iesniegšanas mēnesī.

Ar 2021. gada 1. janvāri ir noteikti jauni algas nodokļa samaksas termiņi

IIN maksā vienotajā nodokļu kontā:

 • līdz ienākuma izmaksas mēneša 23. datumam;
 • līdz ienākuma izmaksas mēnesim sekojošā mēneša 23. datumam, ja aprēķina un izmaksā darba samaksu šādos gadījumos, kad:
  • izbeigtas darba tiesiskās attiecības;
  • izmaksāta samaksa par atvaļinājuma laiku un darba samaksa par laiku, kas nostrādāts līdz atvaļinājumam;
  • darba samaksa par kalendāra mēnesi tiek aprēķināta un izmaksāta tā paša kalendāra mēneša laikā;
  • tiek izmaksāta slimības nauda;
  • ja saskaņā ar tiesas spriedumu, tiesas lēmumu par izlīguma apstiprināšanu vai attiecīgās valsts pārvaldes iestādes pieņemtu pārvaldes lēmumu personai ir izmaksāta atlīdzība par darba piespiedu kavējumu vai izmaksāti laikus neizmaksātie darba ienākumi.

Sākot ar 2021. gadu, darba devēja ziņojumā par pārskata mēnesi (piemēram, maijs):

 • nav janorāda darba ienākumu izmaksas datums;
 • 4. ailē – kārtība nemainās – par pārskata mēnesi (maiju) aprēķinātā alga;
 • 5. ailē – kārtība nemainās – no 4. ailes aprēķinātās kopējās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (sociālās iemaksas), summējot darba ņēmēja un darba devēja sociālo iemaksu daļu;
 • 6 un 7. aile – kārtība nemainās – precizējumi par iepriekšējo mēnesi aprēķināto algu un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas (aprīli);
 • 8. ailē – kārtība mainās – IIN no darba ņēmēja darba ienākumiem, ko maksā pārskata mēnesim sekojošajā mēnesī (jūnijā).

1. piemērs

SIA “T” izmaksā darbiniekiem algu par 2021. gada janvāri 2021. gada 5. februārī. 2021. gada 11. februārī (pirms termiņa) uzņēmums iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada janvāri, tajā deklarē algu par 2021. gada janvāri, no minētās algas aprēķinātās sociālās iemaksas un aprēķināto un ieturēto IIN, ko samaksā vienotajā nodokļu kontā 2021. gada 20. februārī (pirms termiņa).

2. piemērs

 • SIA “A” algu 860 EUR par 2021. gada martu izmaksā 2021. gada 4. aprīlī;
 • SIA “D” algu 860 EUR par 2021. gada martu izmaksā 2021. gada 17. aprīlī;
 • SIA “G” algu 860 EUR par 2021. gada martu izmaksā 2021. gada 20. aprīlī;
 • SIA “M” algu 860 EUR par 2021. gada martu izmaksā 2021. gada 23. aprīlī;
 • SIA “T” algu 860 EUR par 2021. gada martu izmaksā 2021. gada 25. aprīlī.

Iesniedz atskaiti:

 • SIA “A”, SIA “D”, SIA “G”, SIA “M”, SIA “T” iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada martu līdz 2021. gada 17. aprīlim, norādot marta algu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN no algas par martu;

Samaksā:

 • No 2021. gada marta algas sociālās iemaksas un IIN visi uzņēmumi samaksā līdz 2021. gada 23. aprīlim.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada martu

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

860,00

301,77

 

 

153,08


3. piemērs

Algu 650 EUR par 2021. gada maiju izmaksā 2021. gada 31. maijā.

Iesniedz atskaiti:

Iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada maiju, norādot maija algu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN, līdz 2021. gada 17. jūnijam.

Samaksā:

No 2021. gada maija algas sociālās iemaksas un IIN samaksā līdz 2021. gada 23. jūnijam.

Darba devēja ziņojums par 2021.gada maiju

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

 

 

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

650,00

228,08

 

 

 115,70


4. piemērs

SIA “A” darbinieks strādā vienu dienu 2021. gada 5. septembrī, un algu par to 80 EUR apmērā izmaksā tajā pašā dienā;

 • SIA “D” darbiniekam darba periods ir viena diena – 2021. gada 17. septembris –, un algu 80 EUR apmērā izmaksā tajā pašā dienā;

Iesniedz atskaiti:

SIA “A” un SIA “D” iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada septembri līdz 2021. gada 17. oktobrim, norādot 2021. gada septembrī izmaksāto algu un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN.

Samaksā:

SIA “A” un SIA “D” no 2021. gada septembrī izmaksātās algas IIN un sociālās iemaksas samaksā līdz 2021. gada 23. oktobrim.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada septembri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

80,00

28,07

 

 

14,24

5. piemērs

Algu 1000 EUR par 2021. gada septembri izmaksā 2021. gada 15. oktobrī;

 • izbeidz darba tiesiskās attiecības 2021. gada 25. oktobrī un izmaksā galīgi aprēķināto algu 895 EUR;

Iesniedz atskaiti:

Iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada septembri līdz 2021. gada 17. oktobrim, norādot septembra algu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN;

 • iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada oktobri līdz 2021. gada 17. novembrim par 25. oktobrī izmaksāto galīgo aprēķinu, norādot izmaksāto ienākumu, no tā aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN.

Samaksā:

No 2021. gada septembra algas sociālās iemaksas un IIN samaksā līdz 2021. gada 23. oktobrim;

 • no 2021. gada 25. oktobrī izmaksātā galīgā aprēķina sociālās iemaksas un IIN samaksā līdz 2021. gada 23. novembrim.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada septembri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai

(–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

1000,00

350,90

 

 

178,00

Darba devēja ziņojums par 2021. gada oktobri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai

(–))

Precizētās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

895,00

314,05

 

 

159,31

6.piemērs

Algu 763 EUR par 2021. gada novembri izmaksā 2021. gada 9. decembrī;

 • saskaņā ar tiesas spriedumu 2021. gada 15. decembrī aprēķināto algu 950 EUR par 2020. gada maiju izmaksā 2021. gada 30. decembrī;

Iesniedz atskaiti:

Iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada novembri līdz 2021. gada 17. decembrim, norādot novembra algu 763 EUR, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN;

 • iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada decembri līdz 2022. gada 17. janvārim, norādot aprēķināto un ieturēto IIN no saskaņā ar tiesas spriedumu 2021. gada 15. decembrī aprēķinātās algas par maiju, kuru izmaksā 2021. gada 30. decembrī;
 • iesniedz precizētu darba devēja ziņojumu par 2020. gada maiju, norādot 2021. gada 30. decembrī izmaksāto algu par maiju un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas, kā arī sociālo iemaksu veikšanas datumu 10. ailē – 2021. gada 23. decembri.

Samaksā:

No 2021. gada novembra algas sociālās iemaksas un IIN, kā arī saskaņā ar tiesas spriedumu no 2021. gada 15. decembrī aprēķinātās algas, kas tiks izmaksāta 2021. gada 30. decembrī, sociālās iemaksas samaksā līdz 2021. gada 23. decembrim, bet IIN saskaņā ar tiesas spriedumu no 2021. gada 15. decembrī aprēķinātās algas, kas tiks izmaksāta 2021. gada 30. decembrī, samaksā līdz 2022. gada 23. janvārim.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada novembri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

763,00

267,74

 

 

 135,81

Darba devēja ziņojums par 2021. gada decembri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

0,00

0,00

 

 

169,10

Darba devēja ziņojums par 2020. gada maiju

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās

iemaksas

 

Ieturētais IIN

Obligāto iemaksu veikšanas datums

2

3

4

5

8

10

11111111111

Jānis Bērziņš

950

333,36

 

23.12.2021.

7.piemērs

Algu 535 EUR par 2021. gada februāri izmaksā 2021. gada 10. martā;

 • darbinieks dodas atvaļinājumā no 2021. gada 21. marta līdz 14. aprīlim, un atvaļinājuma naudu kopā ar algu 1080 EUR (alga 490 EUR, atvaļinājuma nauda par martu 245 EUR, atvaļinājuma nauda par aprīli 345 EUR) par martu izmaksā 2021. gada 20. martā.

Iesniedz atskaiti:

Ziņojumu par 2021. gada februāri līdz 2021. gada 17. martam, norādot februāra algu 535 EUR, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN;

 • ziņojumu par 2021. gada martu līdz 2021. gada 17. aprīlim, norādot 2021. gada 20. martā izmaksāto algu par martu un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN, kā arī ieturēto IIN no atvaļinājuma naudas par martu un aprīli;
 • ziņojumu par 2021. gada aprīli līdz 2021. gada 17. maijam, norādot 2021. gada 20. martā izmaksāto atvaļinājuma naudu par aprīli un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas.

Samaksā:

No 2021. gada februāra 535 EUR algas sociālās iemaksas un IIN samaksā līdz 2021. gada 23. martam;

 • no 2021. gada marta algas sociālās iemaksas un IIN, kā arī IIN no marta un aprīļa atvaļinājuma naudas samaksā līdz 2021. gada 23. aprīlim;
 • no 2021. gada aprīļa atvaļinājuma naudas sociālās iemaksas samaksā līdz 2021. gada 23. maijam.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada februāri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

535,00

187,73

 

 

95,23

Darba devēja ziņojums par 2021. gada martu

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

735,00

257,91

 

 

192,24

Darba devēja ziņojums par 2021. gada aprīli

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

345,00

121,06

 

 

 

8.piemērs

Algu 300 EUR par 2021. gada februāri izmaksā 2021. gada 10. martā;

 • darbinieks dodas atvaļinājumā no 2021. gada 5. marta līdz 10. martam, un atvaļinājuma naudu kopā ar algu 335 EUR (alga 230 EUR, atvaļinājuma nauda par martu 105 EUR) par martu izmaksā 2021. gada 4. martā.

Iesniedz atskaiti:

Iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada februāri līdz 2021. gada 17. martam, norādot februāra algu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN;

 • iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada martu līdz 2021. gada 17. aprīlim, norādot 2021. gada 4. martā izmaksāto algu par martu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN, kā arī atvaļinājuma naudu par martu un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN.

Samaksā:

No 2021. gada februāra algas sociālās iemaksas un IIN līdz 2021. gada 23. martam;

 • no 2021. gada marta algas un atvaļinājuma naudas par martu sociālās iemaksas un IIN samaksā līdz 2021. gada 23. aprīlim.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada februāri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

300,00

105,27

 

 

53,40

Darba devēja ziņojums par 2021. gada martu

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

335,00

117,55

 

 

59,63

9.piemērs

Algu 603 EUR par 2021. gada februāri izmaksā 2021. gada 10. martā;

 • darbinieks dodas atvaļinājumā no 2021. gada 5. marta līdz 10. martam, un atvaļinājuma naudu kopā ar algu 715 EUR apmērā (alga 400 EUR, atvaļinājuma nauda par martu 315 EUR) par martu izmaksā 2021. gada 4. martā;
 • darbinieks izbeidz darba tiesiskās attiecības 2021. gada 16. martā, un tam izmaksā galīgo aprēķinu 513 EUR.

Iesniedz atskaiti:

Iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada februāri līdz 2021. gada 17. martam, norādot februāra algu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN;

 • iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada martu līdz 2021. gada 17. aprīlim, norādot 2021. gada 4. martā izmaksāto algu par martu un no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN, atvaļinājuma naudu par martu un tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN, kā arī marta galīgo aprēķinu un no tā aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN;

Samaksā:

No 2021. gada februāra algas sociālās iemaksas un IIN samaksā līdz 2021. gada 23. martam;

 • no 2021. gada marta algas, atvaļinājuma naudas par martu un marta galīgā aprēķina sociālās iemaksas un iedzīvotāju ienākuma nodokli iemaksā līdz 2021. gada 23. aprīlim.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada februāri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

603,00

211,59

 

 

107,33

Darba devēja ziņojums par 2021. gada martu

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

1228,00

430,90

 

 

218,58

10.piemērs

Algu 714 EUR par 2021. gada maiju izmaksā 2021. gada 28. maijā;

 • darbinieks 2021. gada 16. maijā kļūst par pensionāru;
 • algu 725 EUR par 2021. gada jūniju izmaksā 2021. gada 30. jūnijā.

Iesniedz atskaiti:

Iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada maiju līdz 2021. gada 17. jūnijam, norādot maija algu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas, piemērojot atbilstošo likmi darba ņēmējiem, kas ir apdrošināts visiem sociālās apdrošināšanas veidiem, un IIN;

 • iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada jūniju līdz 2021. gada 17. jūlijam, norādot jūnija algu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas, piemērojot atbilstošo likmi darba ņēmējiem, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju (piemēro arī tad, ja pensiju faktiski nesaņem), un IIN.

Samaksā:

No 2021. gada maija algas sociālās iemaksas un IIN samaksā līdz 2021. gada 23. jūnijam;

 • no 2021. gada jūnija algas sociālās iemaksas un IIN iemaksā līdz 2021. gada 23. jūlijam.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada maiju

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

714,00

250,54

 

 

127,09

Darba devēja ziņojums par 2021. gada jūniju

Darba ņēmēji, kuri ir pakļauti valsts pensiju apdrošināšanai, maternitātes un slimības apdrošināšanai, vecāku apdrošināšanai un sociālajai apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām (darba ņēmēji, kuri ir sasnieguši vecumu, kas dod tiesības saņemt valsts vecuma pensiju, un darba ņēmēji, kuriem ir piešķirta valsts vecuma pensija ar atvieglotiem noteikumiem)

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

725,00

254,40

 

 

129,05

11.piemērs

Darbiniekam no 2021. gada 14. oktobra līdz 2021. gada 19. oktobrim ir darbnespējas lapa A, darba devējs informāciju par to saņem 2021. gada 23. oktobrī;

 • algu un aprēķināto slimības naudu 736 EUR par 2021. gada oktobri izmaksā 2021. gada 30. oktobrī.

Iesniedz atskaiti:

Iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada oktobri līdz 2021. gada 17. novembrim, norādot oktobra algu un aprēķināto slimības naudu, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un IIN;

Samaksā:

No 2021. gada oktobra algas un aprēķinātās slimības naudas sociālās iemaksas un IIN samaksā līdz 2021. gada 23. novembrim.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada oktobri

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

736,00

258,26

 

 

131,01

12.piemērs

Apzaļumošanas darbus atbilstoši noslēgtajam uzņēmuma līgumam pildīja no 2021. gada 2. maija līdz 2021. gada 18. maijam;

 • uzņēmuma līgumā noteikto atlīdzību 985 EUR izmaksā pēc darbu pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas 2021. gada 13. jūlijā, darba attiecību ar atlīdzības saņēmēju nav, atlīdzības saņēmējs nav reģistrējis saimniecisko darbību.

Iesniedz atskaiti:

2.maijā iesniedz ziņas par darba ņēmēja statusa iegūšanu un uzņēmuma līguma noslēgšanu;

 • maijā iesniedz ziņas, ka atlīdzības saņēmējs ir zaudējis darba ņēmēja statusu 18. maijā un izbeigts uzņēmuma līgums.
 • iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada maiju līdz 2021. gada 17. jūnijam, norādot 4.;5.un 8.ailē nulli.
 • iesniedz darba devēja ziņojumu par 2021. gada jūniju līdz 2021. gada 17.jūlijam, norādot 2021. gada 13. jūlijā izmaksāto atlīdzību, no tās aprēķinātās sociālās ziņojuma 6. un 7.ailēs;
 • līdz 2021. gada 15. augustam iesniedz paziņojumu par fiziskajām personām izmaksātajām summām par 2021. gada jūliju, norādotgada 13. jūlijā izmaksāto atlīdzību, no tās aprēķinātās sociālās iemaksas un ieturēto IIN.

Samaksā:

No 2021. gada 13. jūlijā izmaksātās atlīdzības sociālās iemaksas samaksā līdz 2021. gada 23. jūlijam un IIN – līdz 2021. gada 23. augustam.

Darba devēja ziņojums par 2021. gada jūnijs

Darba ņēmēji, kuri apdrošināmi atbilstoši visiem valsts sociālās apdrošināšanas veidiem

Personas kods

Vārds, uzvārds

Darba ienākumi

Aprēķinātās sociālās iemaksas

Precizētie darba ienākumi ((+) vai (–))

Precizētās aprēķinātās sociālās iemaksas ((+) vai (–))

Ieturētais IIN

2

3

4

5

6

7

8

11111111111

Jānis Bērziņš

 

 

985,00

345,64