Valsts ieņēmumu dienests (VID) 2019.gada 22.novembrī sagatavojis informatīvo materiālu par grozījumiem Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju” (Noteikumi), kas stājas spēkā 2019.gada 22.novembrī.

Noteikumos ir noteikts, ja uzņēmums ir izvēlējies elektronisko rēķinu sagatavot atbilstoši Latvijas standartam, kas atbilst Eiropas Savienības (ES) noteiktajam standartam LVS EN 16931-1:2017 “Elektroniskie rēķini. 1.daļa. Elektronisko rēķinu pamatelementu semantisko datu modelis”, tad šādu rēķinu izraksta atbilstoši tehniskajā specifikācijā LVS CEN/TS 16931-2:2017 “Elektroniskie rēķini. 2.daļa: Standartam EN 16931-1 atbilstošo sintakšu saraksts” noteiktajai ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintaksei.

LVS CEN/TS 16931-2:2017 standarts ir pieejams Latvijas Nacionālās standartizācijas institūcijas “Latvijas standarts” vietnes standartu katalogā, t.sk. latviešu valodā un bez maksas.

Šobrīd grāmatvedībā elektroniskais rēķins ir jebkurš rēķins, kas sagatavots elektroniskā formā. Noteikumi paredz, ka elektronisko rēķinu sagatavošanā, izmantojot minēto elektronisko rēķinu standartu, ir piemērojama tieši ISO/IEC 19845 (UBL 2.1) sintakse.

VID atzīmē, ka ES standartu (kā dokumentu) tiešā veidā izmantos tikai informācijas tehnoloģijas sistēmu izstrādātāji, nevis uzņēmumi, kas ir grāmatvedības datorprogrammu (grāmatvedības informācijas datorsistēmu programmatūras) lietotāji (elektronisko rēķinu izrakstītāji un saņēmēji).

VID vērš uzmanību, ka uzņēmumi joprojām (līdz turpmākiem lēmumiem) būs tiesīgi iesniegt elektroniskos rēķinus citā formātā, piemēram, portatīvā dokumenta (PDF) formātā vai portatīvā dokumenta formātā ilglaicīgai glabāšanai (PDF/A), vai digitāli saspiesta un kodēta attēla (JPEG, TIFF un PNG) formātā, kā arī rēķinus papīra formā.

Noteikumos ir aktualizēta arī Noteikumu 45.punktā un 47.3punktā iekļautā atsauce.

MK noteikumus Nr.916 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”, kas zaudēja spēku 2018.gada 7.septembrī, aizstāj 2018.gada 4.septembra MK noteikumi Nr.558 “Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.