2020. gada 14. jūlijā izdoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kuru mērķis ir precizēt deklarācijas veidlapas un to aizpildīšanas kārtību, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).

Būtiskākie grozījumi ir:

  • mainās gada ienākumu deklarācijas D, kā arī D3 un D31 pielikumu aizpildīšana;
  • precizēta iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) avansu maksājumu veidlapa;
  • noteikta kārtība, kādā precizē avansa aprēķinu pēc 15. novembra;
  • deklarācijās par ienākumu no kapitāla pieauguma ietverts jauns ienākuma veids – ienākums no darījuma ar virtuālo valūtu.

Jaunās gada ienākumu deklarācijas veidlapas D, D3 un D31 sāks izmantot 2021. gadā, lai deklarētu 2020. gadā saņemto ienākumu.

Šīs izmaiņas gada ienākumu deklarācijā saistītas ar:

  • IIN piemērošanu, ja deklarē ienākumam pielīdzināmu aizdevumu;
  • ienākumu deklarēšanu solidaritātes nodokļa maksātājiem gadījumos, kad saņemts ienākums ārvalstīs;
  • deklarācijas aizpildīšanu saimnieciskās darbības izdevumu ierobežojuma piemērošanai un lauksaimnieciskās ražošanas zaudējumu pārnešanai no citiem saimnieciskās darbības ienākumiem;
  • saņemtā valsts atbalsta maksājuma lauksaimniecībai deklarēšanu, ja kārto grāmatvedību divkāršā ieraksta sistēmā;
  • apliekamā ienākuma palielinājuma deklarēšanu, kas veidojas no privātā pensiju fonda veikto izmaksu un uzkrāto pensiju kapitāla starpības.

Precizējot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā izveidoto avansa maksājumu aprēķinu, būs iespējams precizēt, prognozējot mazāku neapliekamo minimumu. Turpmāk, precizējot avansa maksājumu pēc 15. novembra, saimnieciskās darbības veicējs norādīs prognozēto avansa maksājumu pēctaksācijas gada pirmajam ceturksnim. Šādu precizējumu varēs iesniegt līdz minētā avansa maksājuma veikšanas termiņam.

Saņemto ienākumu no darījuma ar virtuālo valūtu deklarēs atsevišķi deklarācijās par ienākumu no kapitāla pieauguma ar kodu “V”.