2020. gada 14. jūlijā izdoti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr. 662 “Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa deklarācijām un to aizpildīšanas kārtību”, kuru mērķis ir precizēt deklarācijas veidlapas un to aizpildīšanas kārtību, informē Valsts ieņēmumu dienests.