2020. gada 25. martā oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” Nr.60A publicēti Ministru kabineta noteikumi Nr. 152 “Noteikumi par dīkstāves pabalstu darbiniekiem, kurus skar Covid-19 izplatība”.