Ilgstošā sausuma izraisītās sekas lauksaimniecībā atzītas par valsts mēroga dabas katastrofu, tā dēļ Valsts ieņēmumu dienests (VID) varēs sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku nodokļu maksājumus lauksaimniekiem, informē VID.

Lai VID varētu sadalīt nodokļu maksāšanu termiņos vai atlikt nodokļu maksājumus lauksaimniekam jābūt atzītam par valsts mēroga dabas katastrofā cietušu personu.

Atzinumu izsniegs Zemkopības ministrijas deleģētā SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Lai saņemtu šādu atzinumu, lauksaimniekiem, kuru saimnieciskā darbība ir tieši saistīta ar ilgstoša sausuma izraisītajām sekām un tās attiecībā uz viņiem ir atzīstamas par nepārvaramas varas apstākļiem, ir jāvēršas SIA “Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs”.

Saņemot atzinumu, lauksaimnieks to kopā ar motivētu rakstveida iesniegumu par nodokļu maksājumu sadalīšanu termiņos vai atlikšanu uz laiku līdz 1 gadam iesniedz VID Nodokļu parādu piedziņas pārvaldei. Iesniegumu kopā ar atzinumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS), nosūtīt pa pastu vai iesniegt klātienē jebkurā VID klientu apkalpošanas centrā.

Savukārt tie uzņēmumi, kurus ārkārtas apstākļi skāruši pastarpināti, var sadalīt nodokļu samaksu uz laiku līdz 1 gadam. Šajā gadījumā nodokļu maksātājam ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās jāvēršas VID ar motivētu rakstveida iesniegumu.

Attiecībā uz nodokļu parādiem, kuru piedziņai VID jau ir pieņēmis lēmumu, nodokļu maksātājs var iesniegt VID motivētu rakstveida iesniegumu, lūdzot VID pieņemt lēmumu par nokavēto nodokļu maksājumu labprātīgu izpildi uz laiku līdz 3 gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas. Šajā gadījumā normu var piemērot, ja nodokļu maksātājs motivētu rakstveida iesniegumu iesniedz VID ne vēlāk kā 6 mēnešus pēc tam, kad paziņots lēmums par nokavēto nodokļu maksājumu piedziņu, kā arī ja nodokļu maksātājam nav aktuāls maksātnespējas, tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process. Arī šo iesniegumu var iesniegt elektroniski, izmantojot VID EDS, kā arī nosūtot pa pastu vai iesniedzot klātienē ikvienā VID klientu apkalpošanas centrā.