Līdz 01.02.2018. nodokļu maksātājiem, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus (izņemot kredītiestādes), ir jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā (VID) informatīvā deklarācija par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un/vai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem. Informatīvā deklarācija VID jāiesniedz arī kapitālsabiedrībām, ražotājiem, pārdevējiem, pakalpojuma sniedzējiem un komersantiem, kas sniedz līzinga un kreditēšanas pakalpojumus.

Informatīvās deklarācijas iesniegšanas pienākums noteikts likuma "Par nodokļiem un nodevām" 15.panta 3.daļas 5.2punktā, savukārt tās aizpildīšanas kārtība paredzēta Ministru kabineta noteikumos Nr.403 "Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju".

Informatīvā deklarācija jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, aizpildot un iesniedzot dokumentu "Informatīvā deklarācija par fiziskās personas, Latvijas Republikas rezidenta, veiktajiem līzinga un kredīta vai tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro".

Informatīvajā deklarācijā, kas iesniedzama līdz 01.02.2018., jānorāda fiziskās personas līzinga / kredīta un ar to saistīto procentu un soda naudu maksājumi, kas veikti 2017.gadā, ja to summa mēnesī pārsniedz 360 EUR vai šādu iemaksu kopsumma gada laikā pārsniedz 4320 EUR.

Atbildība par informatīvās deklarācijas neiesniegšanu noteiktajā termiņā paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 159.8pantā. Savukārt par nepatiesu ziņu norādīšanu likumā noteiktajā ienākumu, īpašuma, darījumu vai cita mantiska rakstura deklarācijā, ja nepatiesas ziņas norādītas par mantu vai citiem ienākumiem lielā apmērā, paredzēta kriminālatbildība.