Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka līdz 01.06.2018. (ieskaitot) vairākām iedzīvotāju kategorijām obligāti jāiesniedz gada ienākumu deklarācija par 2017.gadā gūtajiem ienākumiem.

Gada ienākumu deklarācija par 2017.gadā gūtajiem ienākumiem līdz 01.06.2018. obligāti jāiesniedz Latvijas iedzīvotājiem, kuri:

  • ir veikuši saimniecisko darbību (piemēram, ir individuālā uzņēmuma īpašnieki, izīrē vai iznomā savu īpašumu, ir zemnieku saimniecības (ZS) īpašnieki, ir guvuši ienākumus no profesionālās darbības u.c.);
  • ir guvuši ienākumus ārvalstīs, tajā skaitā jūrnieki, kuri bijuši nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, izņemot gadījumu, ja nodokļa maksātājs ir saņēmis algota darba ienākumus, kas kādā no Eiropas Savienības dalībvalstīm ir pakļauti aplikšanai ar iedzīvotāju ienākuma nodoklim (IIN) pielīdzināmu nodokli;
  • ir guvuši ar nodokli neapliekamos ienākumus, kas kopumā 2017.gadā pārsniedza 4000 EUR (piemēram, gūti ienākumi no personiskās mantas pārdošanas);
  • ir guvuši ienākumus, kuri apliekami ar 10% nodokļa likmi (piemēram, ienākumu no dividendēm, ienākumu no augoša meža vai kokmateriālu pārdošanas, no kuriem nodoklis nav ieturēts ienākuma izmaksas vietā);
  • ir guvuši citus ar nodokli apliekamus ienākumus, no kuriem izmaksas vietā nav ieturēts nodoklis, t.sk., no fiziskajām personām saņemti dāvinājumi, kas ir apliekami ar IIN.

Personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī individuālo uzņēmumu, t.sk. ZS un zvejnieku saimniecību īpašniekiem, kuri ir IIN maksātāji, Gada ienākumu deklarācija par 2017.gadu obligāti jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu

Gada ienākumu deklarāciju elektroniski var iesniegt ne tikai VID klientu apkalpošanas centros (neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas), bet arī nu jau 75 Valsts un pašvaldības vienotajos klientu apkalpošanas centros visā Latvijā. Informācija par vienoto klientu apkalpošanas centru adresēm un darba laikiem pieejama portāla Latvija.lv sadaļā “Vienotie klientu apkalpošanas centri”.

Iedzīvotāji, kuri neveic nekāda veida saimniecisko darbību, taču vēlas atgūt pārmaksāto iedzīvotāju ienākuma nodokli par attaisnotajiem izdevumiem, gada ienākumu deklarāciju par 2017.gadu var brīvprātīgi iesniegt jebkurā laikā līdz pat 16.06.2021.