Fiziskajām personām, kas saņem autoratlīdzību, par 2017.gada 4.ceturksni ir jāmaksā valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) vēl saskaņā ar 2017.gadā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID). Autoratlīdzību saņēmējiem, kuru ienākums no autoratlīdzības mēnesī ir vismaz 380 EUR un kas vienlaikus nav darba attiecībās ne ar autoratlīdzības izmaksātāju, ne kādu citu darba devēju, līdz 10.01.2018. jāreģistrējas VID pašnodarbinātā statusā un līdz 15.01.2018. jāveic VSAOI 31,13% apmērā no brīvi izraudzītas saņemtā ienākuma daļas, bet ne mazāk kā no 380 EUR.