Līdz ar nodokļu reformu šogad ir stājušās spēkā vairākas izmaiņas arī attiecībā uz autoratlīdzību saņēmējiem, atgādina Valsts ieņēmumu dienests (VID). Galvenās izmaiņas saistītas ar to, ka autoratlīdzības saņēmējam jāveic obligātās iemaksas no autoratlīdzības kā pašnodarbinātai personai arī tad, ja viņš ir darba ņēmējs un par viņu obligātās iemaksas pie 1 vai vairākiem darba devējiem tiek veiktas no algota darba ienākumiem, kuru kopsumma mēnesī ir mazāka par 430 EUR (neattiecina uz algu, ko saņem kā mikrouzņēmuma darbinieks vai sezonas laukstrādnieks).