Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka līdz 03.04.2018. (ieskaitot) valsts amatpersonām ir jāiesniedz kārtējā gada valsts amatpersonas deklarācija par 2017.gadu. Deklarācijas jāiesniedz elektroniski, izmantojot VID Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (EDS). Valsts amatpersonas deklarāciju, kā arī jebkuru citu dokumentu iespējams iesniegt EDS, autorizējoties ar internetbankas rekvizītiem.

VID pateicas visām 38 926 valsts amatpersonām, kuras to šogad jau ir izdarījušas. Izanalizējot saņemtās deklarācijas, VID ir konstatējis, ka daļā no tām atkārtojas vairākas līdzīgas kļūdas:

  • netiek norādīti papildus valsts amatpersonas amatam ieņemtie amati, noslēgtie uzņēmuma līgumi un citi darbi, kurus valsts amatpersona ir veikusi pārskata periodā, kā arī amatpersonām izsniegtie pilnvarojumi (2.punkts);
  • netiek norādīts lietošanā esošs nekustamais īpašums (3.punkts);
  • nenorāda automobiļa vai arī cita kustama vai nekustama īpašuma pārdošanas rezultātā gūtos ienākumus (7.punkts);
  • ienākumos netiek norādīti laimesti, saņemtā atlīdzība par asins nodošanu un saņemtais mantojums (7.punkts);
  • gadījumā, ja ir iegādāts nekustamais īpašums hipotekārajā kredītā (vai cita veida), deklarācijā netiek norādīti abi darījumi (nekustamā īpašuma pirkums un saņemtais kredīts) (8.punkts);
  • netiek norādīts parādsaistību apmērs uz 31.decembri (9.punkts);
  • netiek norādīti radinieki (14.punkts).

VID aicina visas amatpersonas, kuras vēl tikai gatavojas iesniegt deklarāciju, pievērst īpašu uzmanību šiem deklarācijas punktiem un neskaidrību gadījumā konsultēties ar VID valsts amatpersonu datu administrēšanas speciālistiem, lai izvairītos no šādām vai jebkurām citām kļūdām. 

Jau iesniegtās deklarācijas iespējams precizēt 1 mēneša laikā pēc tam, kad iesniegtā deklarācija publiskota VID tīmekļvietnē esošajā Publiskojamo datu bāzē. Lai precizētu iesniegto deklarāciju, amatpersonai ir jāvēršas VID, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, un jāpamato precizējumu nepieciešamība.