Saskaņā ar paplašinātajiem dīkstāves atbalsta kritērijiem no šī gada 15. marta dīkstāves atbalstam var pieteikties arī gadījumā, ja ieņēmumu kritums mēnesī, par kuru tiek lūgts atbalsts, ir bijis vismaz par 30%, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem. Vēl līdz šī gada 31. martam dīkstāves atbalstam arī par laiku no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 28. februārim var pieteikties tie uzņēmumi, saimnieciskās darbības veicēji un patentmaksas maksātāji, kas atbilst šim jaunajam kritērijam.