2024.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi Uzņēmumu ienākuma nodokļa likumā, kas paredz izmaiņas kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem. Kā arī tiek mainīta uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) piemērošana izdevumiem par ilgstoši lietotiem reprezentatīvajiem auto.

Attiecībā uz kredītiestādēm un patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem (t.i., Latvijā reģistrētas kredītiestādes (izņemot finanšu pārvaldītājsabiedrības, kuras nav kredītiestādes), ārvalstu kredītiestāžu filiāles Latvijā un Latvijas licencēti patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzēji) noteikts pienākums taksācijas gadā veikt UIN piemaksu 20% apmērā, neatkarīgi no tā, vai tiek veikta peļņas sadale dividendēs.

Taksācijas gada UIN piemaksu aprēķina, pamatojoties uz datiem, kas norādīti nodokļa maksātāja pirmstaksācijas gada peļņas vai zaudējumu aprēķinā. Taksācijas gadā aprēķināto piemaksas summu ir tiesības samazināt par nodokļa summu, kas aprēķināta par taksācijas gadā veikto iepriekšējo gadu peļņas sadali dividendēs, līdz piemaksas aprēķina iesniegšanas brīdim. Savukārt taksācijas gadā samaksāto UIN piemaksas summu neierobežotā laika periodā varēs attiecināt uz turpmāk aprēķināto UIN par peļņas sadali dividendēs, t. i., samazināt par dividendēm aprēķināto nodokli.