Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Nodokļi no autoratlīdzības 2024.gadā", kurā norādīts, ja autoratlīdzības saņēmējs izvēlas nereģistrēt saimniecisko darbību, viņš reģistrējas par autoratlīdzības saņēmēju – pašnodarbinātu personu –, lai iesniegtu pašnodarbinātā apliecinājumu par plānotajiem ienākumiem. Pēc apliecinājuma iesniegšanas VID to nodod Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai, kas savukārt autoram neaprēķina minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.