Arī šogad tie saimnieciskās darbības veicēji (t.sk. mikrouzņēmumu nodokļa maksātāji) un autoratlīdzību saņēmēji, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu saimnieciskās darbības ienākumi nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro ceturksnī, var izvēlēties neveikt minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas. Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra neaprēķinātu šīs iemaksas, cilvēkam savlaicīgi jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestā apliecinājums par nākamā ceturkšņa plānotajiem ienākumiem.