2024.gada 16.janvārī pieņemti grozījumi Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.404 “Kārtība, kādā aprēķina un maksā dabas resursu nodokli, izsniedz dabas resursu lietošanas atļauju un auditē apsaimniekošanas sistēmas”, kas stājās spēkā šī 19.janvārī.

MK noteikumos Nr.404 veikti šādi būtiskākie grozījumi:

  • MK noteikumu 1.pielikums apvienots ar 6.pielikumu, tāpēc 6.pielikums svītrots. Izmaiņas 1.pielikumā atspoguļo informāciju, pēc kuras Valsts vides dienests (VVD) var pārliecināties par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) iesniegtās informācijas atbilstību VVD pārbaudītajai uzskaitei un aprēķiniem;

Šīs izmaiņas paredz arī veikt nepieciešamās izstrādes VID un VVD informācijas sistēmās, lai iesniegtos datus varētu automatizēti nodot VVD. VID iesniegto pārskatu salīdzinās, pārbaudot konkrētā ieguves objektā iegūto dabas resursu uzskaiti un aprēķināto dabas resursu nodokli (DRN). Tādā veidā var pamatoti uzraudzīt atbilstību starp VID iesniegtajiem datiem par ieguvi un aprēķināto DRN, var skaidri un pierādāmi konstatēt, ka DRN maksātājs nav pilnā mērā norādījis apjomus vai aprēķinājis DRN par to dabas resursa veidu un apjomu, ko uzrādījis uzskaites žurnālā vai gada pārskatā.