Valsts ieņēmumu dienests informē, ka 2022. gada 10. februārī ir pieņemti grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā ar mērķi noteikt līdzīgus pievienotās vērtības nodokļa (PVN) piemērošanas noteikumus aizsardzības jomas pasākumiem, noteikt pagaidu atbrīvojumu importam un preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai, reaģējot uz Covid-19 pandēmiju, vienādot PVN piemērošanu preču atpakaļievešanai iekšzemē ar Eiropas Savienības regulējumu, kā arī veikt citus tehniskus precizējumus.