Ieguldījumu fondu apliecības u.c. pārvedami vērtspapīri, kas apliecina līdzdalību ieguldījumu fondos vai tiem pielīdzināmos kopējo ieguldījumu uzņēmumos, ir kapitāla aktīvi. Ienākumu no ieguldījumu fondu apliecību atsavināšanas (tostarp pārdošanas) uzskata par ienākumu no kapitāla pieauguma, atbilstoši piemērojot arī iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN), informē Valsts ieņēmumu dienests (VID).