Š.g. 9.novembrī tika pieņemti grozījumi likumā “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" (likums par IIN), paredzot izmaiņas iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) piemērošanā to personu ienākumiem, kurām Fizisko personu reģistrā ir reģistrēta partnerība, informē Valsts ieņēmumu dienests (VID). Izmaiņas stāsies spēkā 2024.gada 1.jūlijā.

Likuma par IIN normās veiktas izmaiņas attiecībā uz personām, kurām Fizisko personu reģistrā ir reģistrēta partnerība par aizdevumiem, kas izsniegti, lai segtu ārstniecības vai izglītības izdevumus, kā arī tuvinieka izsniegta aizdevuma nepielīdzināšanu ienākumam.

Personām, kas reģistrējušas partnerību, būs pieejami nodokļa atvieglojumi:

  • ienākumam no nekustamā īpašuma atsavināšanas, tostarp dāvinājumiem;
  • par personas uzturēšanu, atsevišķi noteiktos gadījumos.

Ienākumi, kas netiks aplikti ar IIN – papildpensijas kapitāls, kas veidojies no personas, ar kuru ir partnerība, veiktās iemaksām privātajos pensiju fondos, fiziskās personas dāvanas, ja tās dāvinājusi persona, ar kuru ir partnerība.