No šī gada 22.novembra uz Automatizēto importa sistēmu ir pārcelta arī funkcionalitāte importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem ar papildus datiem aizpildīšanai un apstrādei. 

Fiziskas personas, aizpildot importa muitas deklarāciju pasta sūtījumiem, būtiskas atšķirības nemanīs. Jaunā arhitektūra pasta sūtījumu deklarēšanas funkcionalitātei nodrošina labāku pieejamību un darbības nepārtrauktību.