Ņemot vērā, ka 2023.gada 1.janvārī stājas spēkā jaunais Latvijas Bankas likums, un Finanšu un kapitāla tirgus komisija finanšu stabilitātes nodevu administrēšanas funkciju ir nodevusi Valsts ieņēmumu dienesta (VID) pārziņā, VID informē, ka 2022.gada 29.septembrī Saeimā ir pieņemti grozījumi “Finanšu stabilitātes nodevas likumā” un likumā “Par nodokļiem un nodevām” (likums par NN), kuri stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī.