Visas preces, kurām piemēro Savienības tranzīta procedūru, iekļauj tranzīta deklarācijā atbilstoši regulā 952/2013, ar ko izveido Savienības Muitas kodeksu, noteiktajam, norādot tās tranzīta deklarācijas preču pozīcijā vai noteiktajos gadījumos – izmantojot preču sarakstus, informē Valsts ieņēmumu dienests.