Lai nodrošinātu Eiropas Savienības tiesību aktos noteikto izmaiņu ieviešanu saistībā ar elektroniskā transporta dokumenta un pagaidu uzglabāšanas deklarācijas elektronisku iesniegšanu muitā, Valsts ieņēmumu dienests aicina uzņēmējus laikus uzsākt savu sistēmu pielāgošanu.