Ja pēc pievienotās vērtības nodokļa (PVN) deklarācijas iesniegšanas Valsts ieņēmumu dienesta (VID) elektroniskās deklarēšanas sistēmā ir konstatēta kļūda tās aizpildīšanā, nepieciešams iesniegt labojumus. Kā rīkoties, ja konstatēta skaitliskās vērtības kļūda iepriekš iesniegtajā PVN deklarācijas pielikumā PVN2 "Pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā" vai PVN3 "Labojumu pārskatā par preču piegādēm un sniegtajiem pakalpojumiem Eiropas Savienības teritorijā" pielikumā? Skaidrojums sniegts VID metodiskajā materiālā "Par atsevišķiem jautājumiem PVN deklarāciju aizpildīšanā Elektroniskās deklarēšanas sistēmā", informē VID.