Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Samazinātā patentmaksa”, kurā skaidrots, kas ir samazinātā patentmaksa, uz kādām jomām tā attiecas un kas ir tās maksātāji.

Samazinātā patentmaksa

Samazinātā patentmaksa ir valsts noteikts vienots fiksēts maksājums, kas ietver iedzīvotāju ienākuma nodokļa (IIN) maksājumus par fiziskās personas saimniecisko darbību.

Fiziskai personai ir tiesības maksāt samazināto patentmaksu, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • fiziskai personai ir piešķirta vecuma pensija (tostarp priekšlaicīgi) un ir tiesības piemērot pensionāra neapliekamo minimumu vai fiziskā persona ir atzīta par personu ar 1. vai 2.grupas invaliditāti;
 • saimnieciskās darbības ieņēmumi iepriekšējā gadā nepārsniedz 3000 eiro;
 • nav algas nodokļa maksātājs;
 • savā saimnieciskajā darbībā nenodarbina citas personas;
 • maksāt samazināto patentmaksu var izvēlēties, ja atbilstoši pašas fiziskās personas prognozei taksācijas gada saimnieciskās darbības ieņēmumi (pārrēķinot pilnam taksācijas gadam) nepārsniegs 3000 eiro.

Samazinātā patentmaksa ir 17 eiro gadā vai 9 eiro pusgadā.

Piemērs

Renārs V. ir pensionārs un 2024.gada 6.oktobrī vēlas piedalīties rudens gadatirgū un piedāvāt apgleznotas krūzes un glāzes. Ja Renārs V. izvēlas kļūt par samazinātās patentmaksas maksātāju, viņam jāreģistrē saimnieciskā darbība ne vēlāk kā 7 darbdienas pirms kalendāra mēneša, kad ir attiecīgais gadatirgus, tas ir, līdz 2024.gada 26.septembrim. Šajā gadījumā Renāram V. jāveic samazinātās patentmaksas maksājums par pusi no kalendāra gada, tas ir, 9 EUR.

Samazinātās patentmaksas maksātāji nav sociāli apdrošināti, jo samazinātā patentmaksa ietver tikai IIN.

Samazinātās patentmaksas maksātāji un darbības jomas

Fiziskā persona var izvēlēties maksāt samazināto patentmaksu, ja viņa darbojas kādā no šādām saimnieciskās darbības jomām:

 • ādas un tekstilizstrādājumu amatniecība, kā arī apģērbu un apavu izgatavošana un labošana tekstiliju, ādas un tām radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotājs (piemēram, šuvējs, drēbnieks, piegriezējs);
 • pulksteņu un slēdzeņu labošana, kā arī citi sadzīves pakalpojumi:
  • precīzijas izstrādājumu izgatavotājs (piemēram, pulksteņmeistars);
  • mūzikas instrumentu skaņotājs;
  • juvelieris;
  • slēdzeņu atslēdznieks;
  • kalējs;
  • kapu/akmens plākšņu izgatavotājs, akmeņkalis;
  • kurpnieks, apavu labotājs, apavu tīrītājs.
 • amatniecības izstrādājumu izgatavošana:
  • podnieks vai tam radniecīgas profesijas speciālists (piemēram, keramiķis);
  • stikla izstrādājumu izgatavotājs un apdarinātājs;
  • apgleznotājs, gravētājs un kodinātājs;
  • koka, pinumu un tiem radniecīgu materiālu mākslas priekšmetu izgatavotājs (piemēram, mīksto un koka rotaļlietu izgatavotājs);
  • mūzikas instrumentu izgatavotājs un labotājs.
 • floristika (florists un floristikas speciālists;
 • privātie mājsaimniecības pakalpojumi un mājas aprūpes pakalpojumi:
  • skursteņslauķis;
  • mājkalpotājs, apkopējs un palīgs mājas darbos (piemēram, logu mazgātājs, zāles pļaušanas un krūmu griešanas pakalpojumu sniedzējs);
  • auklis, guvernants, aprūpētājs, skolēnu pavadonis, privātskolotājs.