Grozījumi Lauksaimniecības un lauku attīstības likumā, kas stājās spēkā 2024.gada 8.martā, aizliedz ievest Latvijā no Krievijas un Baltkrievijas preces, kas noteiktas Ministru kabineta noteikumos Nr.158 “Noteikumi par ievešanai (importēšanai) Latvijā aizliegtiem lauksaimniecības un lopbarības produktiem”. Aizliegums attiecas arī uz attiecīgo Krievijas un Baltkrievijas izcelsmes preču ievešanu no citām trešajām valstīm, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Ar ievešanu (importēšanu) Latvijā Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma izpratnē saprot lauksaimniecības un lopbarības produktu izlaišanu šādās muitas procedūrās:

  • laišana brīvā apgrozībā, izņemot laišanu brīvā apgrozībā nolūkā piegādāt produktus saņēmējam citā dalībvalstī ar atbrīvojumu no pievienotās vērtības nodokļa;
  • ievešana pārstrādei, izņemot ievešanu pārstrādei ar mērķi produktus iznīcināt;
  • ievešana galapatēriņam.