Minimālās sociālās iemaksas ir obligāts maksājums, ko par katru personu veic vismaz no valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas. Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir aktualizējis metodisko materiālu "Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas", ņemot vērā, ka no 2023.gada 1 janvāra minimālā darba alga tiek paaugstināta – 620 eiro mēnesī vai 1860 eiro ceturksnī.