2024.gada 6.martā “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī” publicēts lēmums par atbrīvojumu no ievedmuitas nodokļiem un importa pievienotās vērtības nodokļa (PVN), ko piešķir precēm, kuras paredzēts izplatīt vai nodot bez maksas personām, kas bēg no Ukrainā īstenotās militārās agresijas, un personām Ukrainā, kurām nepieciešama palīdzība, informē Valsts ieņēmumu dienests.

Tādējādi līdz 2024.gada 31.decembrim attiecībā uz dažām Eiropas Savienības dalībvalstīm pagarināts noteikto pasākumu piemērošanas termiņš.

Ar šo lēmumu no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim Latvijai, Lietuvai, Polijai, Rumānijai un Slovākijai tiek piešķirts atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un importa PVN precēm, ko paredzēts izplatīt vai nodot bez maksas personām, kuras bēg no kara Ukrainā, un personām, kurām nepieciešama palīdzība Ukrainā.

Eiropas Komisijas piešķirtais atbrīvojums no ievedmuitas nodokļiem un PVN piemērojams precēm, ko importē valsts organizācijas vai to uzdevumā, tostarp valsts struktūras, publiskās struktūras un citas struktūras, kas ir publisko tiesību subjekti, vai ieved pieprasījuma iesniedzēju dalībvalstu, kurās paredzēts izmantot preces, kompetento iestāžu apstiprinātas labdarības vai filantropiskas organizācijas vai to uzdevumā, un kuras ir paredzēts:

  • par brīvu izsniegt personām, kas bēg no Ukrainā īstenotās militārās agresijas;
  • par brīvu nodot tādu personu, kas bēg no kara Ukrainā, rīcībā (lietošanā), paturot tās iepriekš minēto organizāciju īpašumā.