Ja personas ienākumi no dažādu savvaļas velšu pārdošanas kopā ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas gada laikā nepārsniedz 3000 eiro, tā var nereģistrēt saimniecisko darbību Valsts ieņēmumu dienestā. Vienlaikus personai nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis no gūtā ienākuma, un tirdzniecībā arī nav jāizmanto kases aparāts.