Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina, ka saskaņā ar likuma 15. panta 1. daļas 15. punktu viens no nodokļu maksātāju vispārīgajiem pienākumiem ir, izmantojot VID elektroniskās deklarēšanas sistēmu, līdz 1. maijam iesniegt nodokļu administrācijai informāciju par iepriekšējā taksācijas gada pamatdarbības veidu, ja tas iepriekšējā taksācijas gadā ir mainījies un neatbilst nodokļu administrācijai sniegtajai informācijai. Nodokļu maksātāji, kas uzsāk saimniecisko darbību, informāciju iesniedz mēneša laikā pēc saimnieciskās darbības reģistrācijas Uzņēmumu reģistrā vai VID.