Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Metodiskais materiāls par uzņēmuma grāmatvedības uzskaites datu salīdzināšanu ar Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmas datiem par prasījumu un saistību summām bilances datumā ”.