Valsts ieņēmumu dienests (VID) informē par 2023.gada jūnijā veiktajiem grozījumiem normatīvajos aktos nodokļu administrēšanā, kā arī sniedz īsu to skaidrojumu.