Lai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA) neaprēķinātu minimālās obligātās sociālās iemaksas, saimnieciskās darbības veicējiem un autoratlīdzību saņēmējiem, kuri nav darba ņēmēji un prognozē, ka viņu ienākumi nesasniegs 500 eiro mēnesī vai 1500 eiro, līdz 17.oktobrim jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienestam (VID) apliecinājums par 4.ceturksnī plānotajiem ienākumiem.