Valsts ieņēmumu dienests (VID) ir sagatavojis informatīvo materiālu "Paziņojuma par fiziskajai personai izmaksātajām summām veidlapa" sakarā ar 2021. gada 7. septembrī pieņemtajiem Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 610 "Noteikumi par paziņojumā par fiziskajai personai izmaksātajām summām iekļaujamo informāciju", kas stāsies spēkā 2022. gada 1. janvārī.

MK noteikumi Nr. 610 aizstāj šobrīd spēkā esošos MK noteikumus Nr. 677 "Noteikumi par iedzīvotāju ienākuma nodokļa paziņojumiem".

Administratīvā sloga mazināšanas nolūkā turpmāk paziņojuma veidlapa nebūs apstiprināta ar ārēju normatīvo aktu, bet gan būs pieejama tikai VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā (EDS).

Paziņojumā deklarējamo ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu saraksts ar paskaidrojumiem turpmāk būs pieejams VID publiskajā tīmekļvietnē.

Netiek mainīta paziņojumā iekļaujamā informācija, paziņojuma iesniegšanas kārtība VID EDS, kā arī ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sistēma.

Turpmāk VID informēs par izmaiņām ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu sarakstā VID publiskajā tīmekļvietnē un VID EDS ne vēlāk kā 60 dienas pirms paziņojuma iesniegšanas termiņa.

Ienākumu veidu un papildu atvieglojumu veidu kodu saraksts tiks publicēts līdz 2021. gada 1. novembrim, un par to sīkāk informēsim papildus.