Kopš 2022.gada 1.janvāra, pievienotās vērtības nodokļa samazināto likmi 5% apmērā piemēro iespieddarba vai elektroniska izdevuma formā izdotu grāmatu, preses un citu masu informācijas līdzekļu izdevumu vai publikāciju piegādei, tostarp tiešsaistes režīmā vai lejupielādējot, kā arī to pielikumiem, kas tiek pievienoti bez papildu maksas un ir to neatņemama sastāvdaļa, atgādina Valsts ieņēmumu dienests.