Iestājoties vasaras sezonai, Valsts ieņēmumu dienests (VID) atgādina – ja cilvēka ienākumi no dažādu savvaļas velšu pārdošanas kopā ar ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas gada laikā nepārsniedz 3000 eiro, tad var nereģistrēt VID saimniecisko darbību un nav jāmaksā iedzīvotāju ienākuma nodoklis (IIN) no gūtā ienākuma, un tirdzniecībā nav jāizmanto kases aparāts, kā arī nav jāizsniedz VID reģistrētās kvītis.

Minētie nosacījumi attiecas uz tiem cilvēkiem, kuri gūst ienākumus no šādām darbībām:

  • sēņošanas, ogošanas vai savvaļas ārstniecības augu un ziedu vākšanas un pārdošanas;
  • ienākumiem no lauksaimnieciskās ražošanas un lauku tūrisma pakalpojumu sniegšanas;
  • ienākumiem no nemedījamās sugas indivīda — parka vīngliemezis (Helix pomatia) — ieguves.

Tomēr šiem cilvēkiem ir jāveic uzskaite par gūtajiem ienākumiem. Tas nepieciešams, jo gadījumā, kad kopējie ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 eiro gadā, cilvēkam 5 darba dienu laikā jāreģistrējas VID kā saimnieciskās darbības veicējai, jāinformē VID par to, kā tiks kārtota grāmatvedības uzskaite (vienkāršā vai divkāršā ieraksta sistēmā) un būs jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija, kā arī atbilstoši saimnieciskās darbības veidam jālieto kases aparāts vai jāizsniedz VID reģistrētās kvītis.

Proti, ja ienākumi no minētajām darbībām pārsniedz 3000 eiro gadā, no tiem jāmaksā IIN kā no saimnieciskās darbības ienākuma. Tas nozīmē, ka par 2024.gadā gūtajiem ienākumiem no ogošanas, sēņošanas vai citām  minētajām darbībām, ja ienākumi gada laikā pārsniegs 3000 eiro, laikā no 2025.gada 1.marta līdz 2.jūnijam (jo 1.jūnijs ir svētdiena) (ieskaitot) būs elektroniski jāiesniedz Gada ienākumu deklarācija.

Visos gadījumos, kad cilvēks (fiziska persona) iepērk ogas vai citas dabas veltes, tai jābūt reģistrētai kā saimnieciskās darbības veicējai. Savukārt, ja cilvēks (fiziska persona) iepērk ogas juridiskas personas vārdā, tai jābūt darba attiecībās ar šo juridisko personu.

Bez tam, dabas velšu iepircējam, izmaksājot skaidru naudu par ogu, sēņu savvaļas ārstniecības augu, ziedu vai parka vīngliemežu iepirkšanu, jābūt izmaksu sarakstam. Tajā jānorāda tā cilvēka vārds, uzvārds un personas kods, kura nodod ogas, sēnes un citas dabas veltes, preces nosaukums, mērvienība un daudzums, kā arī izmaksājamā skaidrās naudas summa.

VID aicina cilvēkus, kas nodod minētās dabas veltes, noteikti pievērst uzmanību tam, vai dabas velšu iepircējs dod parakstīties izmaksu sarakstā, vai tajā norādītie dati par viņu ir korekti, vai izmaksu sarakstā norādītā informācija atbilst faktiski nodoto dabas velšu daudzumam, kā arī, vai izmaksu sarakstā norādītā skaidrās naudas summa atbilst faktiski izmaksātajai.

Izmaksu sarakstā norādītā informācija ir svarīga ne tikai dabas velšu iepircēja izmaksu aprēķināšanai, bet arī pašam cilvēkam, lai aprēķinātu gūto ienākumu un pierādītu iztikas līdzekļu izcelsmi gadījumos, ja VID lūgs sniegt informāciju par ienākumiem.

VID vērš uzmanību, ka dabas velšu iepircējiem (ienākuma izmaksātājam) nodoklis izmaksas vietā nav jāietur, bet līdz nākamā gada 1.februārim (attiecīgi, par 2024.gadu – līdz 2025.gada 3.februārim (jo 1.februāris ir sestdiena) jāsniedz VID paziņojums par fiziskai personai izmaksātajām summām. Paziņojums nav jāiesniedz gadījumos, kad dabas velšu vācējam attiecīgā gada laikā izmaksātā neapliekamo ienākumu summa ir bijusi mazāka par 300 eiro.