Grozījumi likumā “Par darbinieku aizsardzību darba devēja maksātnespējas gadījumā” paredz, ka no 2023.gada 1.oktobra uzņēmējdarbības riska valsts nodeva (URVN) par darbiniekiem būs jāmaksā arī fiziskām personām, kuras algo darbiniekus.