Lai palīdzētu uzņēmējiem un saimnieciskās darbības veicējiem Covid-19 straujās izplatības dēļ valstī noteikto ierobežojumu laikā, valdība ir apstiprinājusi atbalsta programmu, kas paredz darbinieku darba algas, pašnodarbināto ienākumu un patentmaksātāju atlīdzības kompensēšanu – atbalstu algu subsīdijai. To izmaksās Valsts ieņēmumu dienests (VID) un pieteikumus VID elektroniskās deklarēšanas sistēmā gan par oktobri, gan novembri varēs iesniegt, sākot ar šā gada 22. novembri un līdz 15. decembrim.