Saņemot Eiropas Komisijas saskaņojumu, Valsts ieņēmumu dienests turpina pieņemt pieteikumus un pēc to izskatīšanas arī sāk pieņemt gala lēmumus par samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanu.