Valsts ieņēmumu dienests sagatavojis metodisko materiālu “Nodokļi no jūrnieku, kuri nodarbināti uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, ienākumiem”, kurā skaidrots, kā jāpiemēro valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (VSAOI) šādiem ienākumiem.

VSAOI no jūrnieku, kurus nodarbina Latvijas komersants, ienākumiem veic darba devējs vispārējā kārtībā 10,5% obligāto iemaksu darba ņēmēja daļu ieturot no jūrnieka algas daļas un 23,59% obligāto iemaksu veicot no saviem līdzekļiem.

Ja fizisko personu nodarbina uz starptautiskos pārvadājumos izmantojama kuģa, kurš kuģo ar Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas karogu, obligātās iemaksas Latvijā netiek veiktas, jo jūrnieki ir sociāli apdrošināmi valstī, ar kuras karogu kuģo kuģis.

Obligātās iemaksas Latvijā var veikt darba devējs vai arī šo pienākumu var pildīt pats darbinieks, ja viņš un darba devējs ir savstarpēji vienojušies. Lai veiktu obligātās iemaksas, darba devējam vai darbiniekam ir jāreģistrējas kā obligāto iemaksu veicējam Latvijā.