Valsts ieņēmumu dienests sadarbībā ar Labklājības ministriju un Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru ir sagatavojis metodisko materiālu “Minimālās valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas”, kuras tiks ieviestas ar 2021. gada 1. jūliju.