Publicējam Valsts ieņēmumu dienesta metodisko materiālu par pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu elektronikai no 01.04.2016., kurā sniegta informācija par Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumiem, kas no 01.04.2016. izmaina pievienotās vērtības nodokļa piemērošanu noteiktām elektronikas preču piegādēm.